Please Enter item code!  
Add: Difuli, Shijiao Industrila Zone,
   Zhoujun, Pengjiangqu,
   Jiangmen, Guangdong, China
Tel: 86-750-3078202
Fax: 86-750-3370410
E-mail: tonyou1234@163.com